Maristenschool
      La escuela taller Marcelino Champagnat
 

 

 

 

 

 Projecten    

"La escuela taller Marcelino Champagnat" (naam van de stichter van de broeders Maristen in Italie) Gevestigd in de sector: El Triunfo.

De broeders Maristen en hun scholen hebben een taak tegenover en met de armsten uit hun omgeving.
Waar ze zich inplanten in een betere urbanizatie nemen ze er de stichting bij van een school in een armere wijk, waar dan ook alle leerlingen en ouders moeten meedoen. Bij hun inschrijvingsgeld komt er evenveel bij voor de inschrijving van één leerling in de armere wijk.

Zo gebeurde het ook in San Vicente, na een heel nauwe samenwerking met één van de broeders (hermano Antonio ) met onze Sociale Pastoraal en zijn groep die dit sociaal werk op hen namen, kwamen ze op zoek in San Vicente om een school te beginnen. Gezien de situatie van San Vicente ingebouwd in een industriezone - viel direct de keuze op een technische school.

 

Er werd ons gevraagd een terrein te zoeken. Maar meteen kregen ze groen licht van de parochiepriester padre Juan José Zugarramurdi om te beginnen in de 2 wijkkerken die hij bediende, en waar ook Leen reeds druk aan het werk was met de jongerengroep, de Bibliotheek , en de Sociale pastoraal…het was inmiddels al 1997.

Die eerste poging was wat men noemde een “grupo etaria” of zijnde met kinderen die de leeftijd om te beginnen in het eertse leerjaar al voorbij waren maar nog schoolloos op straat liepen….meelopend en tijd verstrijkend op en om het aanpalend vuilnisbelt met de gevolgen vandien..analfabeet, (meestal ook de ouders) geweld, de drugwereld dichtbij, vaak aan hun lot overgelaten…geen degelijke voeding en noem maar op…..straatkinderen.

Dit schooltje startte dus met het schooljaar 1997-1998 zoals al gezegd een groepje in de kerk van Las cruces, en een ander in de volksbibliotheek die sinds 1988 opgericht was.

Later namen we met de grupo social Maristas een terrein in, deden de nodige stappen bij de plaatselijke regering (die tijd waren in san Vicente de invasie´s van terreinen schering en inslag). Eens ingenomen was het moeilijk om er iemand af te krijgen. Het is dan ook op die manier dat de wijk San Vicente er tientallen sectoren bijkreeg gedurende de laatste 20 jaar. Een lange kruisweg maar met een zegevierend einde.

Met behulp en heelwat steun van de baskische kerk en andere groeperingen in Spanje, giften van hun rijkere Maristenscholen overal ter wereld en ondernemers, ja, zelfs via de Europese unie begonnen ze met de bouw van hun school in 2002. En die was dan deels klaar om in 2004 te beginnen met kleuter en lager onderwijs, de “grupo etaria” bleef in de namiddag totdat dezen allen het 6de leerjaar bereikten.

Daarna waren er twee shiften één 's morgens en één in de namiddag zowel voor kleuter als lager onderwijs.
Inmiddels waren ze ook op zoek, in samenwerking met bedrijven uit de omliggende industriezone, om ateliers bij te bouwen op hun terrein , waar men begon met de leerlingen van 5de en 6de leerjaar, voor de richtingen hout bewerken en lassen. Het laatste jaar hebben ze ook voor de meisjes : snit en naad, koken en haarkapsters.

In 2011 vierden ze hun 15 jarig bestaan…..

Fier mogen we zeggen dat de huidige directrice een vrucht is van de Jongerenpastoraal van bi j het begin van de projecten in 1984 -85 , zo ook werden heelwat leerkrachten (ook van de latere schooltjes) uit die jongerenwerking geboren.

 

In onze Maristenschool Marcelino Champagnat werd in het scooljaar 2016-2017 voor het eerst de middelbare school (bachillerato)geopend.
Huidig aantal leerlingen in kleuter en lager onderwijs : 480 leerlingen
Bachillerato : 280 leerlingen (waarvan een deel ook komt van de fe y alegria school)
Technische opleiding - Centro de capacitación: 80 leerlingen verdeeld over de verschillende talleres: schoonheidszorgen, snit en naad, computer en ijzer- hout bewerking.
Verder hebben we daar nog de gezondheidszorg in het ambulatorio in samenwerking met de plaatselijke overheid , die toch een 100 tal personen per dag op bezoek krijgt voor: algemene zorg, tandarts en oftalmologie.
Na 20 jaar kunnen we dan zeggen proficiat...er is vooruitgang en toekomst voor San Vicente.
                

 

 

www.solidarite-venezuela.be © 2012