GESCHIEDENIS 

 

 

 

 

Home     Ontstaan     Projecten     Activiteiten     Nieuwsberichten     Foto's     Vriendenbrief     Links     Contact

In 1984 vertrok Leen van Cauwenberghe met een aantal andere kleine zusters van Nazaret naar Venezuela, naar hun Project voor evangelizatie – leven en werken met en tussen de mensen van de armste wijken in Maracay.
De wijk waar ze terecht kwam in 1985 was San Vicente met zijn 63000 inwoners. Daar leefde en werkte ze samen met hen tot september van 2011.

In 1993 verhuisde de fraterniteit van de Kl. Zusters uit de wijk naar andere oorden en koos Leen alleen verder te doen met de mensen en projecten in de San Vicente.


In hun sociaal – christelijk engagement schouder aan schouder met Padre Juan José Zugarramurdi Spaans priester – stichter van de gemeenschap aldaar, lukte het een aantal projecten te realiseren.

Vertrekkend vanuit een degelijke JONGEREN PASTORAAL kwam men al vlug tot de vaststelling dat er heel wat noden waren die op een directe aanpak wachten…o.a. een BIBLIOTHEEK, waar kinderen en jongeren die niet in staat waren de nodige studieboeken aan te schaffen hun huistaken kunnen komen maken.


Wat later vormden ze de groep SOCIALE PASTORAAL met jongeren (en niet zo jongeren) die hun hart en alles wat ze hadden, staken onder de lange lijst van noden die ze gedurende hun vele bezoeken en activiteiten vaststelden. De wijk groeide enorm aan in aantal en zo ook in een onoverzichtelijke samenlevingsproblematiek. Hun doel: ingaan op de directe noden die we zien, want afwachten wat een regering zal doen duurde in vele gevallen te lang.

Hieruit volgt dan de lijst van verdere projecten die op korte termijn opgezet werden:
Alfabetisatie en huistaakbegeleiding in de sector El Hueco
Zorg voor bejaarden en zieken in de sector El Triunfo
De opstart van een mini coöperatieve van basisvoeding, nieuwe- en tweedehandskleding en begrafenissparen.
Technishe opleiding voor het opstarten van mini bedrijfjes o. a reparatie van electrische huishoudapparaten , maken van kuisprodukten en hoe alles ook financieel onder controle houden. 

Het mede opstarten van de eerste school van de Maristenbroeders in 1996 in de sector El triunfo, waarvan de directie in handen is van iemand die tot de jongerengroep behoorde.

Daarna de opstart van 3 basis scholen half privaat half staat : de eerste Mgr.Arias Blanco in de sector El viñedo, die later volledig naar de staat overging. De twee Fe y Alegría die de naam kregen van de priester – stichter van de gemeenschap Padre Juan José Zugarramurdi 1 en 2 in se sectoren La Isabelita en El viñedo.

Ook heel wat kinderen en jongeren kregen en krijgen een studiebeurs .

Maar het voornaamste om al dit hoger genoemde te kunnen realiseren was vooaral de permanente vorming van de pastorale agenten, jongeren, catechisten en nu ook de leerkrachten .

Dit alles kostte en kost nog geld en aanmoediging van buitenaf en ja van buiten Venezuela.

Padre Juan José zorgde vanuit Spanje voor de beginsom en in vele gevallen de eindsom.

In de familie en vriendengroep rond Leen groeide het idee om geld in te zamelen via enkele activiteiten o. de benefiet van 2010, dit brengt nu toch wel de noodzaak om zich te organiseren.

Ook kon men gedurende die 28 jaar al rekenen en samenwerken met:
-De ngo´s Withuis, Broederlijk delen, Volens en nu Leraars zonder grenzen.
-De verenigingen Venezuela amiga Brussel en Nyamasheke van Knokke Heist.
-Het gemeentebestuur van Merelbeke - later GROS genoemd.
-Scholen van om en rond Merelbeke
-Vele mensen met een groot hart voor solidariteit met hen die minder levenskansen hebben.

Zo groeide de solidariteitsgroep heel spontaan rond de projecten in Venezuela, onder het logo “Solidariteit Pro Venezuela”.
BEDANKT VOOR JE BEZOEK OP ONZE WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.solidarite-venezuela.be © 2012